سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

از موقعی که صحبت های آقای ظریف را در فرودگاه شنیدم، مدام دارم به این فکر می کنم که چطور ممکن است تمام توافقات نه تعلیق، بلکه لغو شود! آخر از وقتی که یادم می آید همیشه تحریم های مستکبران جهان علیه ما برقرار بوده و حتی زمانی که من نبوده ام(از اول انقلاب) هم تحریم علیه این حکومت و ملت وجود داشته است. در بیانات حضرت آقا هم همیشه این نکته بوده است که "هسته ای بهانه است" و تحریم ها فقط به این دلیل نیست.

چند چیز دیگر هم هست که نمی فهمم ! یکیش کلمه باز طراحی است! آخر شنیده ام که میگفت خیالتان راحت باشد که آب سنگین اراک تعطیل نشده و فقط باز طراحی میشود. هیچ کدام از سایت های هسته ای مان البته قرار نیست تعطیل شود منتها فعلا غنی سازی را تعطیل میکنیم.راستی یادم آمد که یک سری چیزها را هم سری قبلی اکسید کردیم!

و البته ایران داوطلبانه می خواهد به پیش برود توی این مدت چند ماهه تا توافق نهایی! و آمریکای جهانخوار گفته هروقت حس کردیم ایران به تعهدات عمل نمی کند تحریم ها برمی گردد. "حس کردیم" یعنی اول میزنیم زیر توافق بعد می رویم ببینیم حسمان درست بوده یا نه!


تورم که صفر شده، تحریم ها هم لغو میشود، روابطمان هم که با دنیا خوب خوب شده است، همه چی آرومه...من چقدر خوشبختم