سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

 

 ای بابا !خوابم گرفت نه ماهه این موسوی تهوع‌آورو کروبیدروغ  بیچاره هرکار میکنن که ما اونها رو در زمینه ی منافقیت و ضد انقلاب بودن به رسمیت بشناسیم، ما هی میگیم موضعتون رو مشخص کنین. بیاین برگردین به نظام، چشماتونو باز کنین و ... . آخه این بیچاره های [...] و [...] و [...](جای خالی را با کلمات نامناسب پرکنید) دیگه چقد هی ساکت باشن و چیزی نگن به ما؟یعنی چی؟   آخه چرا ما نمیفهمیم اینقد؟ یعنی ما ،بلانسبت، اندازه ی این بی بی سی و هیلاری کلینتون هم نمیفهمیم؟ یعنی ما ازین جلبکها هم کم فهم تریم؟ اونها هم فهمیدن موسوی ضدنظامه و رفتن بهش رای دادن ولی ما به همین خیال نشستیم که پیرو خط امام و ازین حرفهاست آقا! خدایا ما رو ، قوه قضاییه مارو و برخی بزرگان نظام ما رو به همین زودی زود روشن کن، بلکه بتونیم با وجدان آسوده موسوی و کروبی رو (اعدام؟، محاکمه؟، ترور؟،تشویق؟،تعقیب؟،تهدید؟،آویزون؟،...؟)-برا خودمون حق انتخاب قایل شدم-کنیم!

پ.ن.: میخواستم اسم اون بنده خدای دیگه که بهش میگن سردار سازندگی رو هم بذارم ترسیدم محافظاش با من همون کاری رو بکنن که با پسرخاله ام کردن!