سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

 دلم فریاد می خواهد خدایا! چظور این همه ظلم و ستم را ببینیم و دم برنیاوریم خدا؟؟؟؟

پس کجاست منتقمی که وعده اش را دادی؟ پس کی می اید امام زمان ما؟ حتما از آدم شدن ما خیلی وقت است ناامیده شده ای که ظهور را هی به تاخیر می اندازی. ببخشید البته میدانم وشنیده ام که باعث به تاخیر افتادن ظهور ما هستیم مایی که مثلا منتظربم اما واقعا نیستیم. خدایا اصلا به ماها به ما مدعیان اعتباری نیست. خدایا گرچه ما آدمی نیستیم که تو میخواهی اما دل که داریم چطور این چیزها را ببینیم و دم برنیاوریم. حرف از سازمان های بین المللی و حقوق بشری نمیزنم که حقوق بشر انگار خیلی وقت است مرده است. درست از همان زمان که آمریکای خونخوار مدعی این حقوق بشر شد. صدای ما به هیچ کس توی این دنیای وانفسا نمیرسد جز خودت و جز حجت خودت برروی زمین. فقط تو هستی که می توانی نجات بخشی برای مظلومان عالم بفرستی. پس بفرست دیگر!

خدایا منتظر چه هستی؟ مراببخش میدانم که نباید برایت تعیین تکلیف کنم اصلا من عددی نیستم ذره ای نیستم اما خدایا به حق خون شش ماهه امامحسین علیه السلام بفرست منتقم خون این کودکان شهید را!

http://www.afsaran.ir/media/view/651347

پ.ن: عکس کوچکترین شهید غزه این چنین آتشم زد بغض نمیگذارد همه احساسم را بیان کنم و دلم نمی آید آن عکس را بگذارم .