سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

خودم , • نظر

  

- همه چی بدجوری قاطی شده، یعنی نه اینکه همه چی، منظورم تو کله ی خودمه. افکار خودمو میگم.