سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

 

آل یاسین

مولایم،آقای من
این روزها ما نمادگرا شده ایم، همیشه دنبال نشانه ها هستیم
حالا بگذارید من ساده دل، به این دل خوش کنم که در حرم جدتان به من این پلاک را داده اند
آخر استاد اخلاقمان می گفت در حرم رضوی هر اتفاقی که بیفتد، مهم است
می دانم، میدانم این زیاده خواهی است
آخر من کجا و 313 سردار شما کجا؟
اما بگذارید امیدوار بمانم به این که شاید، روزی پلاکی به دستم بدهند به عنوان سرباز که نه ،به عنوان خادم سربازانتان...