سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

نمی دانم توی این کشور مسلمان چرا این قدر در حق خانم ها اجحاف می شود و بهشان ظلم می شود!!! (الانه که سرو کله فمینیستها در تایید حرف من پیدا بشه)

اکثر مواقعی که در مسجدهای مختلف مشهد برای نماز خواندن رفته ام چنین حسی بهم دست داده. اولا که باید کلی راه بروی یا بروی توی کوچه پشتی که در قسمت بانوان را پیدا کنی بعد هم که پیدا کردی کلی پله جلوی تو سبز می شود که باید بروی بالا تا به صف نماز جماعت برسی. بعضی وقتها اصلا قسمت خانمها را حسینیه حساب کرده اند و نه مسجد. حالا درست که حسینیه بودنش بد نیست اما نه اینکه همه قسمت خانمها اینطور باشد. بد تر از آن همین پله هاست. همه مسجدها که آسانسور ندارند، خانمها هم که عمدتا پادرد و کمردرد جزء لاینفک زندگیشان است یا اینکه بنده های خدا باردارند یا بچه ای در بغل دارند برای یک نماز جماعت خواندن کلی باید زحمت بکشند. راحت ترین قسمت مسجد برای آقایان است که در ورودی در اصلی و محل نماز، طبقه همکف است و بعید به نظر می رسد از این آقاها کسی گذارش به آن پله ها بیفتد وگرنه شاید تا به حال فکری کرده بودند برای خانمهای بیچاره!

کجایی حاجاقا قرائتی که همیشه غصه این چیزها را می خوری.

پ.ن: خودمانیم ها بعضی از این خانمهایی که کلی پله را بالا می آیند ولی نمی توانند نماز را ایستاده بخوانند و زودتر می آیند تا صندلی نماز بگیرند، برای خودشان جوکی هستند (خدا نصیب نکند البته)!