سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

هرچه فکر میکنم نمیفهمم. نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام بهتر است؟ اینکه ندانی فرزندت، پسر برومند و رشیدت، زیر کدام خاک و کدام نقطه این سرزمین آرمیده است، بهتر است یا اینکه بیاید و بفهمی چگونه او را زنده به گور کردند؟ با دستهای بسته؟

دست ماهی های ما را نسل همان حرامیانی بستند که سالها پیش دستهای ماه رشید بنی هاشم را بریدند تا بلکه زمین گیرش کنند، حال آنکه امروز سرفرازتر از همه، همینها هستند.

چه خوب وقتی آمدید فرزندان روح الله،فرزندان علمدار علقمه، کاش بفهمیم و بفهمند، پیام شما را!

شهید گمنام