سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

مشایی , • نظر

من کلا همیشه با قضیه مشایی مشکل داشتم.با حرفها و نظراتش که به قول خودش همه از آنها برداشت سوء می کردند-یکی نیست بگوید خوب اگر شما درست حرف بزنی که لزومی ندارد کسی دچار سوءتفاهم بشود- اما هیچوقت راجع به مشایی چیزی ننوشتم. به نظرم می آمد تقصیر ما ( منظورم آنهایی است که به همه چیز مشایی گیر می دادند و کلا فقط منتظر بودند تا این آقا افاضات کند تا بهش گیر بدهند) هم هست که این فرد خودش را اینقدر مهم حساب می کند که راجع به هرچیزی نظری بدهد و بعد منتظر پس لرزه های آن بنشیند به هرحال حرفهای امام خامنه ای در دیدار با دانشجویان یک جورایی تاییدی بود بر اینکه اگر شماها بزرگش نکنید خودش به خودی خود زیاد مساله مهمی نیست، اگرچه حرفهای این آقا حقیقتا گاهی و شاید همیشه دشمن شاد کن بوده است و باید با آن برخورد شود اما به قول رهبر عزیزمان : ممکن است اشکال و ایراد وارد باشد اما باید مسائل را اصلی - فرعی کرد و مراقب بود که مسائل درجه دوم  جای مسائل اصلی و تعیین کننده را نگیرد.

 

این را هم ببینید و این