سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

نسل کشی مسلمانان

بعید نیست خیلی ها در مورد میانمار چیزی نشنیده باشند چون این روزها مانور دشمن و متاسفانه صداوسیمای خودمان هم بیشتر روی مسائل سوریه و المپیک است و کمتر کسی در مورد نسل کشی مسلمانان توسط بوداییهای افراطی در میانمار صحبت می کند. از رسانه های خارجی که توقعی نیست اما رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران چرا ساکت است؟

از میان بغضهای یک زن برای درد مردان میانمار

و اینک کودکان میانمار در آتشی از بی تفاوتی می سوزند

فراموش شده ترین مردمان زمین