سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

مگر میشود روز میلاد امام علی علیه السلام باشد و دل هوایی نجف نشود؟

ایوان نجف

 یادش بخیر نجف، حرم امام علی علیه السلام، چه حال و هوایی بود! اآنجا که رفتم و وارد حرم که شدم تازه فهمیدم چرا می گویند ایوان نجف عجب صفایی دارد/ حیدر بنگر چه بارگاهی دارد .... خیلی باصفا بود. لحظه لحظه حضورم در آن حرم و بارگاه را یادم می آید و اشک در چشمانم جمع میشود. حسم جوریست انگار که دوباره و به همین زودیها میتوانم بروم اما ناگهان به خود می آبم و می بینم که معلوم نیست، فقط باید دوباره دعوت بشوم و من چقدر تشنه دیدار دوباره ام!