سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

ما امت حزب الله هستیم!

همان امتی که حاضر نیست کاری کند که لبخند را به لبان دشمن بنشاند

همان امتی که به فتنه گران و حامیان فتنه گران و سخنگویان فتنه گران اجازه داد بیایند و دوباره رای بدهند، همان فتنه گرانی که چهارسال قبل زند زیر صفحه بازی و گفتند ما این قانون و این شورای نگهبان و این شیوه انتخابات و این نظام را قبول نداریم... 

همانها که این انتخابات و نظام را قبول نداشتند آمدند، رای دادند و کاندیدایشان هم رای آورد، حالا از دیروز شروع کرده اند به جشن و پایکوبی...

یادتان هست چهارسال پیش جشن پیروزی مشارکت 64 درصدی ما را به آتش و خون کشیدید؟ حالا همین شماها از دیروز در خیابانها جولان می دهید و بوق میزنید و می رقصید و ما هیچ به شما نمی گوییم، تا روسیاهی بماند به زغال!

ما حتی به ذهنمان هم کلمه جابجایی آرا نمی رسد چه برسد به تقلب و قبول نداشتن قوانین... چون ما امت حزب الله هستیم! امتی که حاضر نیست اعتماد به نظامش را فدای لبخند دشمنان کند. امتی که پیرو رهبرش هست و به کاندیدای پیروز تبریک می گوید و به طرفدارانش و او را رئیس جمهور خود میداند.

رهبرم این حماسه سیاسی و این مشارکت 72 درصدی مبارکت باد