سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

رهبر من

وقتی به روزهایی مثل نه دی نزدیک میشویم، بیشتر از قبل خدا را شکر میکنم بابت نعمت مسلمان شیعه بودن، نعمت زندگی در کشوری با نظام جمهوری اسلامی و نعمت داشتن سایه ولایت فقیه بر سر کشورم که نماینده ای از امام زمانمان عجله الله تعالی فرجه الشریف است.

کور شود چشمی که نمیتواند این نعمت ها را ببیند و دلش را به قدرت های پوشالی خوش کرده و نگاهش را به دهان نماینده های شیطان و بلکه خود شیطان دوخته است. بیچاره آن کسی که ولایت را نمی فهمد و عشق به ولایت را در وجودش احساس نکرده است، چه ولایت "رسول صلی الله علیه وآله وسلم" باشد و چه ولایت "اولی الامر منکم" ! کسی که ولایت نداشته باشد حتی اگر مسلمان شیعه هم باشد اما نفهمد ولی فقیه همان دنباله رو رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم است نمازش و بلکه همه کارهایش حقه بازیست.

خدا را شکر میکنم بابت نعمتهایی که تاکنون و به رسم کرامتش بی هیچ چشمداشتی به من ارزانی داشته است و از او طلب بصیرت میکنم برای پیدا کردن صراط درست در میان فتنه هایی که در راهند.

راستی روز بصیرتمان مبارک باشد.