سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

سلام همنوعانِ من

سلام همکیشانِ من

سلام بر شما که مثل ما ولایت علی (ع) را پذیرفته اید و حبِّ حسین(ع) را در دل دارید.

سلام بر شما که منتظران قیام قائم(عج) هستید

ببخشید ما را که تا اسم کشورتان را میشنویم، اول رنگ پوستتان جلوی چشممان می آید

ببخشید ما را که شاید خیلی هایمان تا همین چند روز پیش نمیدانستیم، نیجریه شیعه هم دارد

ببخشید ما را که نمیدانستیم شما پیرو خمینی کبیر هستید و به عشق او شیعه شده اید

ببخشید که بعضی هایمان اسم رهبرِ بزرگِ دربندتان را که شنیدیم، خندیدیم و نفهمیدیم که او یک تنه خیلی مسلمان تر و شیعه تر از ماهاست، او یک تنه خیلی ها را با ولایت آشنا ساخته است


                                                                                           شیخ زکزاکی

ما را ببخشید که بعضی هایمان فکر میکنیمفقط آریایی آدم است و برتر است و نژاد مخلوط شده غیر اصیل خودمان را با اروپایی ها یکی می کنیم و دیگر هیچ کس را به حساب نمی آوریم، دیگر خون هیچ کس برایمان مهم نیست

ما را ببخشید که رئیس جمهور باسوادمان خواب مانده و یادش رفته روزِ بعد از انفجار پاریس، صبحِ سحر نشسته و برای رئیس جمهورشان پیام تسلیت نوشته است، اما امروز که دو روز از فاجعه کشتار شیعیان مظلوم می گذرد هنوز خبری ازش نیست، شاید هنوز ساعتش 8 نشده است

ما را ببخشید و حساب ما تندروها را از رئیس جمهورمان جدا کنید

ما خیلی وقت است به غرب زده بودن ایشان ایمان آورده ایم